Afspraken

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende afspraken respecteert:

 • Indien u een afspraak wenst voor 2 of meer personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
 • Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
 • Bij meerdere problemen tijdens dezelfde raadpleging is het niet altijd mogelijk om alle problemen af te handelen. We nemen hiervan nota in uw dossier en zullen in een volgend contact hier verder op ingaan.
 • Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.
 • Een beperkte wachttijd is soms mogelijk, hiervoor vragen wij uw begrip. We doen er nochtans alles aan om deze wachttijd te beperken
 • Bent u verhinderd, laat het ons dan ook direct telefonisch weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.
 • Artsen worden in toenemende mate telefonisch gecontacteerd voor advies. Diagnosen en behandelingen kunnen onmogelijk gegeven worden zonder dat de patiënt in de praktijk onderzocht is.
 • Het is nutteloos aan de arts een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de Wet strafbaar gesteld.
 • Indien u nog geen afspraak heeft en een afspraak wenst vast te leggen vragen we dit bij voorkeur via de online agenda te doen.
 • Op de online agenda wordt steeds de eerst vrije afspraak getoond. Bellen voor vroegere datum heeft dus geen zin.
 • Wanneer iemand anders een afspraak annuleert, komt ook deze vrije beschikbare plaats onmiddellijk online zichtbaar.
 • De wachttijd voor nieuwe afspraken bedraagt momenteel ongeveer 7 maanden. Wegens de uitgestelde zorg tijdens de lock down, zullen de wachttijden in toekomst mogelijks nog oplopen.
 • Indien u een dringend medisch probleem heeft, adviseren wij u steeds zich eerst tot uw huisarts te wenden. Indien de huisarts het nodig acht, zal deze contact met ons opnemen voor een dringende verwijzing. Gewone doorverwijzingen worden als niet dringend beschouwd.
 • Totale huidinspecties worden enkel nog uitgevoerd bij hoog risico patiënten mn mensen die reeks huidkanker hebben gehad of eerste graads familielid met huidkanker of wanneer heel veel moedervlekken.
 • Bij andere patiënten worden meer gerichte huidcontroles uitgevoerd: u kunt thuis eerst zelfcontrole doen en tijdens de raadpleging gericht enkele vlekjes laten controleren.

Maak zelf uw afspraak

Zelf uw afspraak maken online is heel eenvoudig. Selecteer een datum en tijdstip. Vul uw gegevens in. Klaar!

De woensdagnamiddag is enkel voor jongeren tot en met 18 jaar.

Consultaties

 • Maandag 13.00-17.00
 • Dinsdag 08.30-17.00
 • Donderdag 13.30-17.00
 • Vrijdag 8.30-12.30

1-VLEK-CHECK

Bij een sterke bezorgdheid over 1 huidvlek kan de huisarts of patiënt gebruik maken van deze extra dringende consultatie. Tijdens deze 1-Vlek-Check zal alleen deze huidvlek bekeken worden. Hiervoor wordt een tijdsbestek van een 5 tal minuten voorzien. Het is niet mogelijk om tijdens deze consultatie nog andere huidproblemen te bespreken.
Het is de bedoeling om met de 1-Vlek-Check vroegtijdig een kwaadaardige huidvlek op te sporen. We rekenen op uw verantwoordelijkheidszin om deze consultatie alléén te gebruiken bij een ernstige ongerustheid over 1 huidvlek.

Enkel telefonisch te maken!