Afspraken

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende afspraken respecteert:

 • Indien u een afspraak wenst voor 2 of meer personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
 • Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
 • Bij meerdere problemen tijdens dezelfde raadpleging is het niet altijd mogelijk om alle problemen af te handelen. We nemen hiervan nota in uw dossier en zullen in een volgend contact hier verder op ingaan.
 • Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.
 • Een beperkte wachttijd is soms mogelijk, hiervoor vragen wij uw begrip. We doen er nochtans alles aan om deze wachttijd te beperken
 • Bent u verhinderd, laat het ons dan ook direct telefonisch weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.
 • Artsen worden in toenemende mate telefonisch gecontacteerd voor advies. Diagnosen en behandelingen kunnen onmogelijk gegeven worden zonder dat de patiënt in de praktijk onderzocht is.
 • Het is nutteloos aan de arts een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de Wet strafbaar gesteld.
 • Indien u nog geen afspraak heeft en een afspraak wenst vast te leggen vragen we dit bij voorkeur via de online agenda te doen.
 • Op de online agenda wordt steeds de eerst vrije afspraak getoond. Bellen voor vroegere datum heeft dus geen zin.
 • Wanneer iemand anders een afspraak annuleert, komt ook deze vrije beschikbare plaats onmiddellijk online zichtbaar.
 • De wachttijd voor nieuwe afspraken bedraagt momenteel ongeveer 7 maanden. Wegens de uitgestelde zorg tijdens de lock down, zullen de wachttijden in toekomst mogelijks nog oplopen.
 • Indien u een dringend medisch probleem heeft, adviseren wij u steeds zich eerst tot uw huisarts te wenden. Indien de huisarts het nodig acht, zal deze contact met ons opnemen voor een dringende verwijzing. Gewone doorverwijzingen worden als niet dringend beschouwd.

Maak zelf uw afspraak

Zelf uw afspraak maken online is heel eenvoudig. Selecteer een datum en tijdstip. Vul uw gegevens in. Klaar!

Consultaties

 • Maandag 8u.30-12.00
 • Dinsdag 08.30-17.30
 • Woensdag 15.00-18.00
 • Donderdag 14.30-17.30
 • Vrijdag 8.30-16.00

CORONA maatregelen

 • Als u ziek of verkouden bent, of wanneer u in quarantaine moet, verplaats dan uw afspraak
 • Kom niet te vroeg (wacht eventueel nog even in uw auto of buiten)
 • Kom alleen, of ten hoogste met 1 begeleidende persoon
 • Draag uw mondmasker (verplicht)
 • Was de handen bij het binnenkomen in de praktijk
 • Ga verspreid zitten in de wachtzaal