Enkele nuttige links 

www.azalma.be
www.cutaanlasercentrum.be

www.dermanet.be

http://www.nvdv.nl/informatie-voor-de-patient/patientenfolders/
www.psoriasis-vl.be

www.health.fgov.be

https://www.socialsecurity.be Portaalsite van de sociale zekerheid

http://www.huisarts.be/lijsten

www.bcfi.be
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie
Het BCFI levert op een systematische en onafhankelijke manier informatie over medicatie sinds 1974.

EUROMELANOMA

Gratis consultatie in het kader van de gezondheidscampagne in verband met huidkanker.
Meer informatie op www.euromelanoma.org .

Apotheken

Wenst u de dichtbijzijnde apotheek met wachtdienst te kennen aan de hand van de postcode van uw verblijfplaats? Bezoek dan www.apotheek.be.