Wenst u de dokter te spreken?

Telefonisch contact

Opvragen van resultaten of informatie kan op het nummer 09 375 20 29 op volgende ogenblikken:

tijdens de normale raadplegingsuren; niet alles kan telefonisch besproken worden ( indien heel wat uitleg vereist is, dient men een afspraak te maken)

Dringende vragen kunnen door het secretariaat doorgegeven worden.

Consultatie houden over de telefoon is echter niet mogelijk. Een goede inschatting maken van een probleem kan niet over de telefoon… de hoorn heeft geen ogen ! Bovendien blijkt dit soms aanleiding te geven tot verkeerde inschatting en telefonisch consulteren wordt door de Orde der Geneesheren (terecht) verboden.